Akce v letošním roce

Do přijetí definitivních pravidel pro pořádání akcí postupujte prosím takto:
Požadavek na pořádání akce předejte kterémukoli členu výboru, který zařídí vyvěšení zde.
Má-li někdo námitky, nechť je opět sdělí výboru, který sporný případ rozhodne.
Podrobnější pravidla pro pořádání akcí naleznete zde.

Kdy Co Pořadatel
30.4. - 3.5. krav maga +narozeniny Honza Kamenický
8.5. - 10.5. narozeniny Honza Michálek
22.5. - 24.5. farní promořování výbor
5.6. - 7.6. příznivci hlasité hudby Anna Skálová
8.6. - 12.6. výukový kroužek Martin Souček
25.6. - 28.6. šermířské soustředění Jirka Kuželka
1.8. - 9.8. Farní týden výbor
9.8. - 16.8. Dětský týden výbor
16.9. rytířskou slavnost Martin Souček
18.9. - 20.9. narozeniny Martin j soucek
30.9. - 4.10. šermířské soustředění Jirka Kuželka
10.10. - 11.10. třídní sraz ZŠ Honza Michálek

Uzávěrka 3.9.2020