Akce v letošním roce

Do přijetí definitivních pravidel pro pořádání akcí postupujte prosím takto:
Požadavek na pořádání akce předejte kterémukoli členu výboru, který zařídí vyvěšení zde.
Má-li někdo námitky, nechť je opět sdělí výboru, který sporný případ rozhodne.
Podrobnější pravidla pro pořádání akcí naleznete zde.

Kdy Co Pořadatel
24.3. - 26.3. partička na práci Honza Kamenický
6.4. - 10.1. Leč na velikonočního zajíce Milada Kuželková
17.5. - 21.5. šermířské soustředění Jakub Vlasák
2.6. - 4.6. příznivci hlasité hudby Anna Skílová
9.6. - 11.6. výjezdní porada NM Martin Souček
16.6. - 18.6. přípravná akce šachového klubu Jirka Souček
23.6. - 25.6. Psychoterapeutický kongres Zuzana Michálková
21.7. - 23.7. Děti Příznivců hlasité hudby Anna Skálová
29.7. - 6.8. Farní týden ? výbor
1.9. - 3.9. oslava narozenin Naďa Kuželková
15.9. - 17.9. Setkání přátel Milada Kuželková

Uzávěrka 4.6.2023