Akce v letošním roce

Do přijetí definitivních pravidel pro pořádání akcí postupujte prosím takto:
Požadavek na pořádání akce předejte kterémukoli členu výboru, který zařídí vyvěšení zde.
Má-li někdo námitky, nechť je opět sdělí výboru, který sporný případ rozhodne.
Podrobnější pravidla pro pořádání akcí naleznete zde.

Kdy Co Pořadatel
26.5. - 30.5. šermířské soustředění Jirka Kuželka

Uzávěrka 8.2.2021